ΒΡΗΚΑΜΕ 19 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Βιοσυντονισμός

Οι αρχές της μεθόδου βρίσκονται στην κβαντική φυσική. Η ύλη αποτελέιται από μόρια και ενέργεια. Η συμπίεση της ενέργειας δημιουργεί την ύλη. Όπως κάθε υλικό σώμα,έτσι και οι ζωντανοί οργανισμοί,...