ΒΡΗΚΑΜΕ 19 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Family Constellations

Οι Οικογενειακοί Σχηματισμοί είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που αποσκοπεί στο να αποκαλύψει την κρυμμένη δυναμική μιας οικογένειας ή μιας σχέσης προκειμένου να αντιμετωπίσει τους πιεστικούς και στρεσογόνους παράγοντες που επηρεάζουν...