ΒΡΗΚΑΜΕ 19 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

To Θεραπευτικό σύστημα Τάχυον

Η φυσική, ονόμασε «Τάχυον» ότι ήδη αναφερόταν σε εσωτερικές , θρησκευτικές ή θεραπευτικές παραδόσεις ως Πράνα (Ινδία), Τσί (Κίνα), Ζωτική Ενέργεια (Πυθαγόρας) κλπ. Στο Ρεικι η ίδια ενέργεια ονομάζεται ενέργεια...