Ρεφλεξολογια

Η ρεφλεξολογία είναι μια μέθοδος εναλλακτικής θεραπείας  που στηρίζεται στην εφαρμογή ειδικών πιέσεων και μαλάξεων στο πέλμα και την ράχη των ποδιών. Επειδή στο πέλμα υπάρχουν 7.200 νευρικές απολήξεις, αυτές οι εξειδικευμένες πιέσεις προκαλούν ένα «αντανακλαστικό» ερέθισμα σε καθένα σημείο και όργανο του σώματος ξεχωριστά, με αποτέλεσμα την διέγερση του νευρικού και του αμυντικού συστήματος του οργανισμού αν στην περίπτωση του ασθενούς δεν είναι εφικτό να γίνει εφαρμογή στα πόδια γίνεται στα χέρια.

Το 1913 ο Αμερικανός χειρουργός ΩΡΛ Δρ. William Fitzgerald, εισήγαγε τον όρο ‘θεραπεία ζωνών’. Λίγα χρόνια μετά, γύρω στο 1930, η Eunice Ingham δημιούργησε τους πρώτους «ρεφλεξολογικούς χάρτες» και εισήγαγε τον όρο «Ρεφλεξολογία».
Η αρχαιότερη καταγραφή εφαρμογής πιέσεων στα άκρα με σκοπό την θετική επίδραση στο σώμα βρίσκεται στο βιβλίο De Medicina Libri octo, του Aulus Cornelius Celsus. Επηρεασμένος από τους Έλληνες ιατρούς της εποχής γράφει, «Πολύ πιο συχνά, ωστόσο, κάποιο άλλο μέλος πρέπει να τριφτεί από εκείνο όπου βρίσκεται ο πόνος, και ιδιαιτέρως όταν θέλουμε να απομακρύνουμε τα «περιττώματα» από την κεφαλή και το θώρακα, οπότε τρίβουμε τα χέρια και πόδια.» «Much more often, however, some other part is to be rubbed than that which is the seat of the pain; and especially when we want to withdraw material from the head or trunk, and therefore rub the arms and legs.»

alok

Ο Prem Alok Dimas γεννήθηκε στην Αθήνα. Μετά από πολυετή σταδιοδρομία στον χώρο των επιχειρήσεων και συναντώντας τον Ινδό μύστη Osho, μυήθηκε στην τέχνη και επιστήμη της εσωτερικής αναζήτησης μέσω του διαλογισμού και της ψυχοθεραπείας. Από την δεκαετία του ’90 συμμετέχει σε διαλογιστικές ψυχοθεραπευτικές ομάδες. Εκπαιδεύτηκε στο Osho International Meditation Resortστην Πούνα της Ινδίας σε: Συντονισμό και καθοδήγηση τεχνικών διαλογισμού του Osho