Βιοσυντονισμός

Οι αρχές της μεθόδου βρίσκονται στην κβαντική φυσική. Η ύλη αποτελέιται από μόρια και ενέργεια. Η συμπίεση της ενέργειας δημιουργεί την ύλη. Όπως κάθε υλικό σώμα,έτσι και οι ζωντανοί οργανισμοί, εκπέμπουν ενέργεια. Αυτή η ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διάγνωση όσο και για θεραπεία .

Η παρατεταμέμη παρακώλυση της επικοινωνίας των κυττάρων σε φυσικό, ενεργειακό και ηλεκτρομαγνητικό επίπεδο θα εκδηλωθεί με δυσλειτουργίες σε χημικό, υλικό και σωματικό επίπεδο.

Η μέθοδος του βιοσυντονισμού επιτρέπει τον εντοπισμό παραγόντων που παρεμποδίζουν την επικοινωνία των κυττάρων μεταξύ τους, κι από την οποία εξαρτάται η καλή λετουργία του οργανισμού. Έτσι, η μέθοδος μπορεί να βοηθήσει τόσο στην πρόσληψη όσο και στην αποκατάσταση της υγείας.

Οι πρώτες εφαρμογές της μεθόδου ξεκίνησαν το 1977.Έκτοτε έχουν γίνει σημαντικά τεχνολογικά άλματα, με τελευταίο επίτευγμα συσκευή Bicom 2000.Το γερμανικό Ινστιτούτο Ρυθμιστικής Ιατρικής (Institute for Regulative Medicine) υποστηρίζει τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας.

Η συμπληρωματική ιατρική δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την κλασσική ιατρική, όμως σε πολλές περιπτώσεις προσφέρει σημαντική βοήθεια. Ο συνδυασμός της ενεργειακής με την χημική ιατρική είναι όφελος για τον ασθενή. Στόχος είναι η αποκατάσταση της ροής της ενέργειας του οργανισμού, η εξουδετέρωση των παθολογικών καταστάσεων και η ενίσχυση της υγείας.

alok

Ο Prem Alok Dimas γεννήθηκε στην Αθήνα. Μετά από πολυετή σταδιοδρομία στον χώρο των επιχειρήσεων και συναντώντας τον Ινδό μύστη Osho, μυήθηκε στην τέχνη και επιστήμη της εσωτερικής αναζήτησης μέσω του διαλογισμού και της ψυχοθεραπείας. Από την δεκαετία του ’90 συμμετέχει σε διαλογιστικές ψυχοθεραπευτικές ομάδες. Εκπαιδεύτηκε στο Osho International Meditation Resortστην Πούνα της Ινδίας σε: Συντονισμό και καθοδήγηση τεχνικών διαλογισμού του Osho